თქვენი მხარდაჭერა

2017 წლის ივლისიდან ყოველდღე, ჩვენი მონიტორინგის ჯგუფი სპეციალური აღჭურვილობით აკვირდება საოკუპაციო ზოლს და აფიქსირებს რუსი ოკუპანტების ნებისმიერ აქტივობას. მოპოვებული ფოტო და ვიდეომასალები, ასევე სხვა ინფორმაცია ქვეყნდება ვებ-გვერდზე, შეტყობინება ეგზავნება მედიასაშუალებებს.

ჩვენი ორგანიზაციის მისია, პირველ რიგში, აქტივისტების ჩართულობასა და ანტიოკუპაციური მოძრაობის მასშტაბირებაზეა გათვლილი.

მისიის წევრების გადაადგილებას, აპარატურის შეძენას, სამოქალაქო მონიტორინგის ჩატარებას სჭირდება სახსრები, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი შემოწირულობა.

ყველანაირი მატერიალური შემოწირულობა რეგისტრირებული და აღრიცხულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ხოლო გამჭვირვალეობის უზრუნველსაყოფად ყოველთვიური ანგარიში ქვეყნდება ჩვენს გვერდზე ფეისბუქში”.

გადარიცხვა შეიძლება ნებიმიერი საბანკო აპარატიდან, ინტერნეტბანკიდან.

ორგანიზაცია: ანტისაოკუპაციო მოძრაობა “ძალა ერთობაშია”, საიდენტიფიკაციო კოდი 420003070.

ანგარიში ლარისთვის: GE37TB7459936080100004

აშშ დოლარის ანგარიში, საბანკო გადარიცხვის შემთხვევაში, შუამავალი ბანკების მეშვეობით:

INTERMEDIARY:

CITIBANK N.A.

NEW-YORK, USA

SWIFT: CITIUS33

ABA: 021000089

BENEFICIARY’S BANK:

HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22

JSC TBC Bank

SWIFT: TBCBGE22

BEN’S Account – GE38TB7459936180100002

Antisaokupatsio modzraoba-dzala ertobashia

INTERMEDIARY: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS

NEW-YORK,USA

SWIFT: BKTRUS33

ABA: 021001033

BENEFICIARY’S BANK: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22

JSC TBC Bank

SWIFT: TBCBGE22

BEN’S Account – GE38TB7459936180100002

Antisaokupatsio modzraoba-dzala ertobashia

ანგარიში ევროსთვის, შუამავალი ბანკებისთვის:

INTERMEDIARY: DEUTSCHE BANK AG

FRANKFURT/MAIN, GERMANY

SWIFT: DEUTDEFF

BLZ: 50070010

BENEFICIARY’S BANK: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22

JSC TBC Bank

SWIFT: TBCBGE22

BEN’S Account: GE11TB7459936180100003

NAME OF BENEFICIARY:

Antisaokupatsio modzraoba-dzala ertobashia

INTERMEDIARY: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

VIENNA, AUSTRIA

SWIFT: RZBAATWW

BENEFICIARY’S BANK:

HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22

JSC TBC Bank

SWIFT: TBCBGE22

BEN’S Account: GE11TB7459936180100003

NAME OF BENEFICIARY:

Antisaokupatsio modzraoba-dzala ertobashia